اندازه تصاویر توپ آسیاب مرطوب 1100 میلی متر قطر داخلی L